E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Year 2016, volume XXIII.


language  J. Kuncová: Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského II (18.12.2016)

language  G. C. Pentzaropoulos: New technologies, the Infoworld, and the need for actionable knowledge (17.12.2016)

language  J. Paitlová: Vědy jsou věda (16.12.2016)

language  T. R. Edward: Rawls versus utilitarianism: the subset objection (15.12.2016)

language  M. Hemelík: O těle a mysli (První český překlad dopisů, které si na jaře roku 1665 vyměnili B. Spinoza a Willem de Blyenbergh.) (12.12.2016)

language  V. Kovářová: W. W. Bartley: přehodnocení problému demarkace mezi vědou a metafyzikou (11.12.2016)

language  J. Grcic: Limits of Moral Relativism (10.12.2016)

language  P. Slováček: Kritika tzv. moderního člověka u Carla Schmitta a její přesahy (10.9.2016)

language  B. Kurylo: Is the Autonomous Soul Possible? The Role of the State in Regulating the Self in the Thought of Michel Foucault from 1968-1984 (2.9.2016)

language  P. Jedlička: Kritika některých aspektů díla K. R. Poppera ve vztahu k demarkačnímu problému (1.9.2016)

language  H. Inusah: Impure Infinitism and the Evil Demon Argument (20.8.2016)

language  M. Hemelík: „Příteli jedinečný …“ (První české překlady dvou dopisů, které napsal B. Spinoza svému příteli Johannu Bouwmeesterovi.) (10.8.2016)Year 2015, volume XXII.


language  M. Vacura: Sellarsova koncepce zjevného a vědeckého obrazu (18.12.2015)

language  J. Veselý: Svět, tajemství, bohočlověk Člověk jako bytost transcendence u Karla Rahnera a Jana Patočky (17.12.2015)

language  A. Makolkin: Aristotle’s Views on Religion and his Idea of Secularism (16.12.2015)

language  K. J. Rawat: Instinct and Ego: Nietzsche’s perspective (15.12.2015)

language  J. Paitlová: Platón, nectnostní sofisté a pravá filosofická rétorika (14.12.2015)

language  J. Caldwell: A New Conception of Ordinary Objects and the Role of their Identities in Perception (13.12.2015)

language  L. Benda: K problematice vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí „třetí kultury“ a jeho kritika (12.12.2015)

language  T. R. Edward: Cartesian dualism and the study of cultural artefacts (11.12.2015)

language  Konstantinos Gkaleas: Aristippus and Xenophon as Plato’s contemporary literary rivals and the role of gymnastikè (γυμναστική) (10.12.2015)

language  O. Stulík: Sociologická hermeneutika a metafory v sociálně-vědním výzkumu: problém demarkace konkrétního empirického a konkrétního imaginativního pojmu (10.8.2015)

language  J. Motal: Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce (9.8.2015)

language  B. Baďurová: Evolution and ethics (7.8.2015)

language  R. Maialeh: Poroba subjektu a nástroje jeho emancipace (6.8.2015)

language  O. F. Guerrero: Sexual Desire as an Experience of Alterity (5.8.2015)

language  Š. Šafářová: Psychofyzický problém v současné psychiatrii: Uplatnění filozofických řešení psychofyzického problému v teoretických konstruktech psychiatrie (4.8.2015)

language  M. Suojanen: A Direct Object of Perception (3.8.2015)

language  J. Kerwick: Conservatism vs. Neoconservatism: A Philosophical Analysis (2.8.2015)

language  S. Dalton: How Beauty Disrupts Space, Time and Thought: Purposiveness Without a Purpose in Kant's Critique of Judgment (1.8.2015)Year 2014, volume XXI.


language  I. Hipólito: Godel on the mathematician’s mind and Turing Machine (19.12.2014)

language  M. Herbermann: The Thorny Path to Eternal Peace (18.12.2014)

language  J. Kerwick: Against ‘Racisms’: An Invidious Concept Under Fire (17.12.2014)

language  A. Makolkin: Oscillations Between Barbarism and Civilization (16.12.2014)

language  O. Pettersson: Political Reluctance: On the Noble Lie in Plato’s Republic (15.12.2014)

language  Ch. S. Papachristou: Aristotle’s Theory of ‘Sleep and Dreams’ in the light of Modern and Contemporary Experimental Research (14.12.2014)

language  J. Olšovský: Heideggerův pohyb mimo doménu vůle, mimo sféru metafyziky k naladění ne-chtění (13.12.2014)

language  M. Vacura: Systém kategorií u stoiků (12.12.2014)

language  P. Chmelová: Používání experimentu jako vědecké metody ve vědě ekonomické (11.12.2014)

language  K. Fleissner: O společenských vědách bez identity (10.12.2014)

language  K. J. Rawat: Introducing Husserl’s Phenomenology from an Aristotelian Point of View (9.12.2014)

language  F. Weis: Definování areté v Platónově dialogu Menón (8.12.2014)

language  M. Chalupská: Věda v 21. století: dynamický kognitivní systém (7.12.2014)

language  H. Inusah: Infinitism and Dispositional Beliefs (6.12.2014)

language  V. Kyprý: K Rousseauově „teorii společenské smlouvy“ z pohledu antropologicko-nomologického (ve srovnání s antropologicko-nomologickým pohledem na „teorii společenské smlouvy“ Hobbesovu a Lockovu i v jiných srovnáních). (5.12.2014)

language  P. Procházka: Vliv filosofického myšlení na rozvoj společnosti ve starověku a středověku (4.12.2014)

language  M. Loužek: Populační teorie Thomase Malthuse (3.12.2014)

language  R. Burgan: Prečo nie je možné vylepšiť, ale len definitívne nahradiť a prekonať človeka (2.12.2014)

language  M. D. Bakaoukas: NONEXISTENCE - A comparative-historical analysis of the problem of nonbeing (1.12.2014)

language  D. Stroukal: Inkorporace metodologického singularismu do metodologie ekonomie (13.10.2014)

language  M. Hemelík: Dopis o nekonečnu (2.10.2014)

language  J. Kerwick: Combating Rationalism and ‘Blackism’ in the Thought of Black Conservative George S. Schuyler (19.5.2014)Year 2013, volume XX.


language  J. Pavlík: Hume, Masaryk, Brentano: skepticismus vs pravděpodobnost I (18.12.2013)

language  J. Mynarz: Epistemologie dat v současné vědě (17.12.2013)

language  J. Melzochová: Homo economicus – překonaný předpoklad? (16.12.2013)

language  P. Špecián: To the Interpretation of Spontaneous Order (15.12.2013)

language  J. Kuncová: Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského I (14.12.2013)

language  J. Štekláč: Post keynesiánská makroekonomická metodologie a její odlišnosti od hlavního proudu ekonomie (13.12.2013)

language  M. Titze: Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok (12.12.2013)

language  R. Geffert: Inštitúcie a organizácie vo filozofii a etike - historické inštitucionálne metamorfózy fundamentov (11.12.2013)

language  V. Štípek: Vzájemný vliv vědecko-technického pokroku a kvality společenského zřízení (10.12.2013)

language  M. Rastovic: Kant's Understanding of the Imagination in Critique of Pure Reason (9.12.2013)

language  M. Vacura: Základní struktura Plótínovy metafyziky (8.12.2013)

language  V. Nováková: O Planckově víře, nejen v soulad vědy s náboženstvím (7.12.2013)

language  V. Kyprý: Od polovzdělanosti k nevzdělanosti (6.12.2013)

language  P. Potužák: Hayekova teorie lidské mysli (5.12.2013)

language  O. Havlíček: Filosofický problém svobodné vůle (4.12.2013)

language  V. Kyprý: Úvod do dějepisu jako společenské vědy (3.12.2013)

language  M. Hudík: From Marginal Utility to Revealed Preference (2.12.2013)

language  Z. Pikhart: Kritické zamyšlení nad metodou zkoumání rakouské školy (8.10.2013)

language  M. Loužek: Občanská společnost z pohledu pluralisty (25.9.2013)

language  J. Motal: Jedinečnost v zájmu vědy: hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu (16.9.2013)Year 2012, volume XIX.


language  A. Hasan: Plato’s antifeminism: a new dualistic approach (26.12.2012)

language  I. M. R. Pinheiro: Concerning the Solution to the Liar Paradox (25.12.2012)

language  I. M. R. Pinheiro: Concerning the Solution to the Russell’s paradox (24.12.2012)

language  J. Melzochová, T. Vaverka: K Englišově kritice Schopenhauerovy filosofie poznání (24.12.2012)

language  L. Bernat: Model české demokracie a demokratický řád (23.12.2012)

language  M. Vacura: Základní struktura stoické metafyziky (22.12.2012)

language  O. Vadinský: Kognitivní pohled na umělou inteligenci (21.12.2012)

language  T. Lehtonen: Idealization and exemplification as tools of philosophy (20.12.2012)

language  L. Pfeifer: Nereálné předpoklady ekonomie hlavního proudu jako podmínka matematizace ekonomie (19.12.2012)

language  T. Sigmund: Člověk mezi vůlí a determinismem (18.12.2012)

language  A. Rod: Likertovo škálování (17.12.2012)

language  R. Burgan: Ako (asi) vzniklo ľudské vedomie (a prečo ním disponujú iba ľudia) (2.12.2012)

language  R. Burgan: Časopriestorová lokalizácia vesmírnych civilizácií (1.12.2012)

language  M. Loužek: Společné dobro – realita, nebo fikce? (8.11.2012)

language  E. Hurych: Plagiát – selhání jednotlivce či přirozený produkt systému? (27.9.2012)

language  D. Kučera: Myšlenkové potenciály šabatu v hospodářské pospolitosti (26.9.2012)

language  T. R. Edward: The Dualism of Conceptual Scheme and Undifferentiated Reality (6.8.2012)

language  R. Burgan: Je biologická evolúcia slabo, stredne alebo silne usmerneným procesom? (15.5.2012)

language  R. Burgan: Ako a čím sa od seba odlišujú slabo, stredne a silne usmernené procesy (14.5.2012)

language  O. Kostka: Pojetí přirozeného řádu u Locka a Rothbarda (11.5.2012)

language  Z. Smutný, V. Řezníček: Příspěvek k současné filosofii a metodologii vědy se zaměřením na inter- a transdisciplinární výzkum (15.4.2012)

language  D. Simpson: Truth, Perspectivism, and Philosophy (10.4.2012)

language  B. Novotná Březovská: Filosofie a ekonomie. K dílu Karla Engliše (9.4.2012)Year 2011, volume XVIII.


language  J. Pavlík: K Humově filosofii náboženství (30.12.2011)

language  M. Vacura: Přirozený zákon ve filosofii 20. století a jeho zdroje (29.12.2011)

language  T. Kunca: Dopis lékaři (1734) od Davida Huma: svědectví o počátcích jeho filosofie a cestě k Traktátu o lidské přirozenosti. (28.12.2011)

language  M. Vlček: O Platónově cestě od Erota k Logu (28.12.2011)

language  J. Vaněk: Smích v tematizaci estetiky (27.12.2011)

language  J. Vaněk: Hra jako fenomén kultury a estetický zážitek (27.12.2011)

language  V. Kyprý: K antropologicko-ontologické valenci a k antropologicko-ontologickým ambivalencím v pojetí „šifer transcendence“ ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického. (27.12.2011)

language  T. Vaverka: Teorie poznání Jana Loevensteina (26.12.2011)

language  V. Kyprý: K pojmu nutnosti a náhodnosti (bytí jsoucího); II. část (26.12.2011)

language  L. Bernat: Úloha médií ve společenském řádu a demokracii (25.12.2011)

language  P. Špecián: Weber a Schütz o lidském jednání (25.12.2011)

language  V. Kyprý: K pojmu nutnosti a náhodnosti (bytí jsoucího); I. část (24.12.2011)

language  V. Kyprý: K pojmu „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) v Lockově filosofii (23.12.2011)

language  F. Mazzocchi: The limits of reductionism in biology: what alternatives? (22.12.2011)

language  V. Nováková: Problémy kauzality ve fyzice i mimo ni Planckovým pohledem (21.12.2011)

language  P. Špecián: Alfred Schütz – Od Husserla k Rakouské ekonomii (25.11.2011)

language  M. Füllsack: Firstness - As seen from the perspective of Complexity Research (4.7.2011)

language  J. Kerwick: ‘Black Conservatism’: The Philosophy of Thomas Sowell (3.7.2011)

language  P. Janda: Relation between Quality of Pleasure and Quantity of Pleasure in J. S. Mill’s Theory of Utilitarianism (27.6.2011)

language  R. Burgan: Existuje vôbec jediná časová línia tiahnuca sa priamo až k veľkému tresku? (17.5.2011)

language  O. Vadinský: Různé pohledy na otázku: Mohou stroje myslet? (9.5.2011)

language  V. Kyprý: K pojmu „přirozeného zákona“ (bytí lidsky jsoucího) v Hobbesově filosofii (17.2.2011)

language  J. Večerník: Používání matematických metod v ekonomii a ideální společenský řád (8.2.2011)

language  V. Řezníček: Hayekova kritická reflexe hranic rozumu (8.2.2011)Year 2010, volume XVII.


language  M. Vlček: K některým aspektům antického pojetí dějin (30.12.2010)

language  M. Vacura: Etika Francise Hutchesona (29.12.2010)

language  P. Janda: Pojetí lidské přirozenosti u Adama Fergusona (28.12.2010)

language  J. Vaněk: Ošklivost mezi estetikou a etikou (27.12.2010)

language  K. Urstad, T. Freyr: Philosophy as a Way of Life in Xenophon's Socrates (26.12.2010)

language  J. Kerwick: An Analysis of Black Heterodox Thought (24.11.2010)

language  R. Burgan: Sociálna forma pohybu hmoty (a jej hlavné, štruktúrne prvky) (19.11.2010)

language  T. Vaverka: Brněnská ekonomická škola a mezní užitek (18.11.2010)

language  P. Špecián: Problematičnost základní teze Humova empirismu (18.11.2010)

language  A. Dobra: What does Marx mean by the “fetishism of commodities”? (31.10.2010)

language  J. Vaněk: Obraz a slovo (4.5.2010)

language  T. Kunca: Humovy ideje filosofie jako vědy a tematizace času (3.5.2010)

language  K. Pstružina: Několik poznámek k Leninově kritice Empiriokriticismu I (2.5.2010)

language  M. Bazela: The meaning of life together and inter-relationship in business (4.3.2010)

language  A. Mutanen: About a logic of measurability (27.1.2010)

language  A. Dobra: Rawls’ two principles of justice: their adoption by rational self-interested individuals in A Theory of Justice (26.1.2010)Year 2009, volume XVI.


language  J. Pavlík: VIS VIVA & VIS MORTUA (31.12.2009)

language  M. Vacura: Systém kategorií u Aristotela (31.12.2009)

language  M. Pošvanc: Vlastníctvo ako inherentná súčasť spoločenských vzťahov (31.12.2009)

language  M. Pošvanc: O niektorých problémoch vzniku apriórnych súvzťažností myslenia a ich riešení prostredníctvom nomotvorného charakteru myslenia (31.12.2009)

language  G. Chapouthier: Mosaic structures – a working hypothesis for the complexity of living organisms (31.12.2009)

language  A. Novák: Marxovo pojetí mašinérie (31.12.2009)

language  A. Dobra: Is the Human Distinguishable from the Animal by being a Rational Animal? (5.10.2009)

language  M. Veverková: Několik úvah o Hegelově estetice (4.9.2009)

language  P. Trejbal: Zkoumání neuchopitelnosti informace (2.9.2009)

language  P. Špecián: Proměny přirozeného světa. Husserl, Patočka a dál? (2.9.2009)

language  D. Čunek: Principy Darwinovy teorie evoluce v aplikacích umělé inteligence (2.9.2009)

language  J. Nikel: Organický hybný činiteľ a racionalita konania (28.6.2009)

language  U. Saint-Mont: Realism and Self-Awareness. Might they be connected? (24.6.2009)

language  O. R. Calle: Reason and Nature: McDowell, Kant and Peacocke on Perception (29.5.2009)

language  T. Jelínek: Esej k metodologii ekonomie (24.5.2009)

language  J. Černý: Nebezpečí kýče (23.5.2009)

language  V. Řezníček: Platónův Faidros (23.5.2009)

language  H. Walach, N. von Stillfried, H. Römer: Preestablished Harmony Revisited: Generalised Entanglement is a Modern Version of Preestablished Harmony (23.5.2009)

language  K. Urstad: Pathos, Pleasure and the Ethical Life in Aristippus (23.4.2009)

language  A. Makolkin: Aristotelian Cultural Universals and Contemporary Cultural Conflicts (10.3.2009)

language  A. Saniotis: Human Enhancement Technologies, Transhumanism and Religion (10.3.2009)

language  S. M. Modell: Aristotelian Train of Thought in BioCosmology (5.3.2009)

language  P. Tonner: Hegel on the ‘Other’: introducing the concept of recognition in Hegel’s Phenomenology (5.3.2009)

language  V. Moiseyev: Projective Modal Structures of Plato's Parmenides (13.2.2009)Year 2008, volume XV.


language  C. Guja: Biocosmology and Informational Anthropology: Some Common Aspects (31.12.2008)

language  A. Saniotis: Making Polders: Social Communication, Religion, and the Global Environmental Crisis (22.12.2008)

language  A. Makolkin: Machiavelli's Roman Nostalgia and his Critique of Christianity (20.10.2008)

language  J. Nikel: Lesk a bieda konečného riešenia otázky miesta metafyziky v systéme vedenia prostredníctvom logickej analýzy jazyka (13.10.2008)

language  J. Grcic: The Halo Effect Fallacy (13.10.2008)

language  P. Winsley: Understanding Perpetua (7.10.2008)

language  J. Nikel: Základné princípy štrukturálnej analýzy C. Lévi-Straussa (7.10.2008)

language  F. Marek: K psychologické povaze snu (10.9.2008)

language  M. Hemelík: De Somnio (10.9.2008)

language  I. Paholok: Simulácia ako vedecká metóda (28.8.2008)

language  C. Guja: BioCosmology and Informational Anthropology: Some Common Aspects (28.8.2008)

language  Xiaoqiang Han: Subjectless Change Revisited (28.8.2008)

language  J. Langseth: Pragmatism’s Alternative to Foundationalism and Relativism (28.8.2008)

language  S. Dalton: Beyond Intellectual Blackmail: Foucault and Habermas on Reason, Truth, and Enlightenment (28.8.2008)

language  P. Tonner: Action and Hamartia in Aristotle’s Poetics (25.6.2008)

language  S. Gáliková: Outline of a General Ontology for Cousciousness Research (3.6.2008)

language  V. Halás: Falsification of Popper and Lakatos (3.6.2008)

language  M. Hemelík: De propagando (19.5.2008)

language  F. Marek: Psychologie propagandy (19.5.2008)

language  J. Vallverdú: The False Dilemma: Bayesian vs. Frequentist (30.4.2008)

language  P. Houdek: Časové preference z pohledu kognitivní neurovědy (30.4.2008)

language  M. Vích: Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie (31.3.2008)

language  P. Janda: Teorie totalitarismu ve fašistické Itálii (31.3.2008)

language  A. Makolkin: BioCosmology as a New Sign and its Possible Meanings (14.2.2008)

language  R. H. Corrigan: Hiding Behind the Hypothetical: The Unjustifiability of Torture (30.1.2008)

language  M. Kružík: Nietzsche a dějiny (30.1.2008)

language  E. Laszlo: A Brief Comment on the Debate over BioCosmology (23.1.2008)

language  G. Baker: Tracks in the Woods. F.A. Hayek’s Philosophy of History (9.1.2008)Year 2007, volume XIV.


language  A. Saniotis: ‘Recombinant Nature’: Transgenics and the Emergence of Hum-animals (1.1.2007)

language  A. Saniotis: A Reconnaissance of the Cosmos: A Critical Response to Konstantin S. Khroutski’s BioCosmology – Science of the Universal Future (1.1.2007)

language  K.S. Khroutsky: Arousing a Dispute over BioCosmology. A Reply to Stephen Modell (1.1.2007)

language  J. Korda: Kauzalita jako metodologický problém ekonomie (1.1.2007)

language  M. Hemelík: Vize "osobnostní" společnosti (1.1.2007)

language  F. Marek: Osobnostní společnost (personalismus) (1.1.2007)

language  L. Drlík: Obrazy tvůrčího myšlení (1.1.2007)

language  D. Wimmer: The Social Construction of the Life World (1.1.2007)Year 2006, volume XIII.


language  Š. Jusko: Nietzsche a otázka dejín (1.1.2006)

language  M. Hemelík: O „mravnosti přírody“ a „temné svítilně“ lidského ducha (1.1.2006)

language  S. M. Modell: The Two Arrows of Efficiency: A Commentary on Konstantin S. Khroutski’s BioCosmology – Science of the Universal Future (1.1.2006)

language  K.S. Khroutsky: BioCosmology – Science of the Universal Future (1.1.2006)

language  J. Pavlík: Austrian Economics and the Problems of Apriorism (1.1.2006)

language  S. M. Modell: The Two Arrows of Efficiency: A Commentary on Konstantin S. Khroutski’s BioCosmology – Science of the Universal Future (1.1.2006)

language  K.S. Khroutsky: BioCosmology – Science of the Universal Future (1.1.2006)

language  O. Horký: Vědomí, obraznost a svoboda - L’imaginaire Jeana-Paula Sartra (1.1.2006)

language  M. Hemelík: „A threefold Classis or Rank of Beings“ aneb několik poznámek k jednomu z raně novověkých pokusů o vypracování monistického filosofického postoje (1.1.2006)

language  P. Bolcha: K univerzálnej použiteľnosti praxeologickej metódy (1.1.2006)

language  O. J. Kocina: O Magii (1.1.2006)

language  P. Trejbal: Expanze povrchnosti (1.1.2006)

language  J. E. Murín: Otázka po nezmyselnom: Wittgensteinova kritika náboženského jazyka (1.1.2006)

language  M. Vích: Husserlovo pojetí znaku (výrazu) a významu na pozadí lingvistického strukturalismu (1.1.2006)

language  P. Peleška: Kvantifikace krásy (1.1.2006)

language  O. Bečev: Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? (1.1.2006)

language  J. E. Murín: Was darf ich hoffen? Poznámky ke Kantově Religionsphilosophie (1.1.2006)

language  J. E. Murín: Ontoteologická koncepcia majstra Eckharta z Hochheimu (1.1.2006)

language  F. Gierlinger: The Colour-Exclusion Problem (1.1.2006)

language  R. T. Huber: The Limits of the Multicultural Society (1.1.2006)

language  V. Gerner: Legitimization of the free market from two aspects: Hayek: Competition as a discovery procedure vs. Coase: The Problem of Social Cost (1.1.2006)

language  J. Rutt: On Hermeneutics (1.1.2006)

language  M. Holt: Identity of Human Clones (1.1.2006)

language  E. Ashley Berry: Property: Past and Present (1.1.2006)

language  S. Klimes: A Comparative View of Truth (1.1.2006)Year 2005, volume XII.


language  Š. Jusko: Nietzsche a štýl vo filozofii (1.1.2005)

language  Š. Biľo: Imputation and Value in the works of Menger, Böhm-Bawerk and Wieser (1.1.2005)

language  P. Gočev: Epistemologické problémy neoklasické ekonomie (1.1.2005)

language  E. Metras: Existentialism Proves Absurdity of Life without God… (1.1.2005)

language  H. Tippelt: Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi (1.1.2005)Year 2004, volume XI.


language  H. Tippelt: Filosofie, askeze, rezignace (1.1.2004)

language  M. Hemelík: Zpráva o další studijní cestě aneb Život a doba filosofa B. Spinozy (1.1.2004)

language  M. Hemelík: De ente sufficiente (1.1.2004)

language  M. Hemelík: Determinatio est negatio (1.1.2004)

language  V. Kyprý: Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího) (1.1.2004)

language  J. Pavlík: Dekoherentismus: 4. (a poslední) revoluce ve fyzice ve XX. Století (1.1.2004)

language  Š. Jusko: Nietzsche a vec myslenia (1.1.2004)

language  V. Kyprý: Co je integrace? (K filosoficko-antropologickým – antropologicko-ontologickým – pojetím integrace lidského bytí vzhledem ke smyslu lidského bytí a ve vztahu k duchu (post)moderní doby) (1.1.2004)

language  J. Pavlík: Kantova idea věčného míru a Evropská unie (1.1.2004)

language  D. Slouková: Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu (1.1.2004)

language  J. Pavlík: Informace, ontologie, entropie (1.1.2004)

language  P. Bolcha: Kant - Sartre a späť (1.1.2004)

language  E. Simpson: Inherent Problems with Thomistic Thought (1.1.2004)

language  L. Dvořák: Zdravý rozum Thomase Paina (1.1.2004)

language  O. Hartman: Na okraj Kantovy etiky (1.1.2004)

language  M. Hudík: Schumpeter a budoucnost kapitalismu (1.1.2004)

language  M. Vomočil: Kantova kritika důkazů boží existence (1.1.2004)

language  E. Jousse: The Idea of God in Spinoza's Philosophy (1.1.2004)Year 2003, volume X.


language  J. Tleskač: "Nezabiješ!" (1.1.2003)

language  M. Hemelík: K ohlasům Spinozovy eticko-ontologické soustavy v českém filosofickém myšlení (1.1.2003)

language  O. Šlapák: Data, informace, znalosti (1.1.2003)

language  J. Burian: Nesubstanční ontologie, event a objekt/subjekt (1.1.2003)

language  K. Pstružina: What Does the Science Achieve? (1.1.2003)

language  K.S. Khroutsky: Bringing Forward the Philosophy of Universal Science: A Cosmist Concept (1.1.2003)

language  P. Hlačinová: Racionalita a moralita (1.1.2003)

language  V. Kyprý: Ještě k problematice filosofické antropologie jako antropologické ontologie (1.1.2003)

language  M. Vlček: K Aristotelovu pojetí logu (Aristotelovo založení "logiky" I.) (1.1.2003)

language  M. Vlček: ALETHEIA kai LOGOS APOFANTIKOS (Aristotelovo pojetí pravdy IV.) (1.1.2003)

language  H. Bartoš: Studie k homérskému pojetí lidské psychiky a tělesnosti (1.1.2003)

language  J. Jirsa: Significance of Substance-God Difference in Spinoza's Ethics I (1.1.2003)

language  J. Jirsa: What can be answered on the Question about Incentive in Kant? (1.1.2003)

language  D. Slouková: Souhrnná charakteristika informace a sémiotická role subjektu (1.1.2003)

language  Z. Švehla: První čtení Kanta (1.1.2003)

language  M. Černý: Hra (1.1.2003)

language  J. Ježek: Kde je dobro v informaci? (1.1.2003)

language  J. Glas: Dobro podle Nicolaie Harmanna (1.1.2003)

language  O. Vašíček: Subjektivismus (1.1.2003)

language  P. Bolcha: Objektívna pravdepodobnosť ako DYNAMIS (1.1.2003)

language  J. Věk: Böhm-Bawerkova teorie subjektivní hodnoty (1.1.2003)

language  M. Panuška: Možnosti poznání, gnoseologický optimismus a exaktní vědy (1.1.2003)

language  O. Horký: Kategorický imperativ a myšlení rozporu s instrumentálním rozumem (1.1.2003)

language  D. Sojka: Scestí filosofické etiky - racionální egoismus (1.1.2003)

language  P. Bolcha: Medzi samovraždou a existenciou Boha (možno aj so zvieraťom) (1.1.2003)

language  F. Malý: René Descartes: Meditace o první filosofii (1.1.2003)

language  M. Vokatý: Hledání objektivní pravdy (1.1.2003)

language  M. Maloš: F.W.J. Schelling: Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů (1.1.2003)

language  J. Korbel: Konfrontace proklamovaného liberalismu transformačního procesu a liberální ekonomie v pojetí F. A. Hayeka (1.1.2003)Year 2002, volume IX.


language  V. Kyprý: K výročí kritika (1.1.2002)

language  M. Hemelík: Reeckening van Kanssen (1.1.2002)

language  A. Hogenová: K problematice celku (1.1.2002)

language  M. Kejkula: Bernard Bolzano - etika, filosofie, logika (1.1.2002)

language  K. Pstružina: Scientific Methods as Reference Tools of Mind (1.1.2002)

language  M. Vlček: ALETHEIA kai NOESIS (Aristotelovo pojetí pravdy III.) (1.1.2002)

language  M. Vlček: ALETHEIA kai LOGOS (Aristotelovo pojetí pravdy II.) (1.1.2002)

language  M. Vlček: ALETHEIA kai PROTE FILOSOFIA (Aristotelovo pojetí pravdy I.) (1.1.2002)

language  V. Kyprý: K pojetí „šifer transcendence“ ve filosofii K. Jasperse z pohledu fenomenologicko-ontologického a fenomenologicko-antropologického. (1.1.2002)

language  K.S. Khroutsky: Epistemology of Civilised Man Diseases (1.1.2002)

language  M. Vacura: Základní koncepty Aristotelovy a Kantovy etiky (1.1.2002)

language  M. Tomek: Mezi filosofií a ekonomií ve stopách Karla Engliše (1.1.2002)

language  R. Jaselský: Vybrané aspekty metodologie věd F.A.Hayeka (1.1.2002)

language  M. Mlynárik: Smyslové vnímání v Aristotelově spise O duši (1.1.2002)

language  M. Hovadíková: O podstatě a původu naší kultury (1.1.2002)

language  J. Havel: Definice pojmů v ekonomii. Příklad peněz (1.1.2002)Year 2001, volume VIII.


language  J. Vaněk: Metodologický odkaz Karla Engliše jako český příspěvek k rozvoji liberalismu (1.1.2001)

language  J. Vaněk: Východiska metodologie vědy u neoliberálního ekonoma Ludwiga von Mises (1.1.2001)

language  J. Vaněk: Příspěvek k metodologii vědy od Carla Mengera jako významný podnět pro moderní liberalismus (1.1.2001)

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; IV. Kantovo (resp. kantovské) paradigma ve vztahu k paradigmatu dřívější i pozdější klasické novověké filosofie i ve vztahu k její politickoekonomické formě. (1.1.2001)

language  O. Čapek: Mohou být Lyotardovy „rozepře“ inspirací nové metodologie ve ve společenských vědách? (1.1.2001)

language  J. Pavlík: On Hayekian ”False Individualism” and its New Sources (1.1.2001)

language  M. Hemelík: De Somnio Cum Oculis Apertis (1.1.2001)

language  K.S. Khroutsky: Doctor of Tomorrow - Physician, Psychologist, Philosopher: towards the Cosmist-hippocratic Ethics in Biomedicine (1.1.2001)

language  O. Čapek: Morální filosofie Adama Smitha (1.1.2001)

language  A. Hogenová: Parrhesia a filosofie výkonu (1.1.2001)

language  A. Hogenová: K filosofii výkonu jako důsledku ortotes (1.1.2001)

language  J. Janata: Conceptual Systems - an Attempt at System Noetics / Discover Yourself (1.1.2001)

language  A. Hogenová: Jak se prosazovala "Ortotes"? (1.1.2001)

language  D. Štastný: Je Methodenstreit minulostí? (1.1.2001)

language  D. Runkles: The Practical Philosophy of T. G. Masaryk (1.1.2001)

language  P. Hrachovinová: O jinakosti v kontextu myšlení E. Lévinase (1.1.2001)

language  P. Vlk: Bytí včas (1.1.2001)

language  P. Očko: Morální zakotveni demokratické společnosti? Otázka priority hodnot ve sporu o liberalismus a komunitarismus (1.1.2001)

language  M. Hovadíková: Kultura - kouzlo a důsledky rozmanitosti, pouta i křídla lidské bytosti; Umění jako zrcadlo doby (1.1.2001)

language  M. Karlíček: Absolutní pravda a relativismus ve společenských hodnotách (1.1.2001)

language  J. Novotný: Člověk, technika a trh (1.1.2001)

language  J. Novotný: Mlčení řeči (1.1.2001)

language  R. Komínková: Platonova Ústava (1.1.2001)

language  T. Novák: Feminismus a společenské vědy (1.1.2001)Year 2000, volume VII.


language  A. Woldekiros: Paradoxy civilizace a vztahy mezi lidmi (1.1.2000)

language  A. Hogenová: K fenomenologii "domova a jinakosti" (1.1.2000)

language  K. Pstružina: Information Society and its Consequences (1.1.2000)

language  T. Kunca: A Critique of the "Standard Conception" of Scientific Theories and Scientific Explanation (1.1.2000)

language  O. Krakovič: Problémy nekonečen od Řecka po moderní matematiku (1.1.2000)

language  O. Krakovič: Why do I Vote the Normative instead of Positive Economy? (1.1.2000)

language  K. Pstružina: Do Robots need the Consciousness? (1.1.2000)

language  R. Boeding: Ideals of Aristotle and Hayek: A Synthesis (1.1.2000)

language  J. Vaněk: Vztahy mezi odpovědností a svobodou (1.1.2000)

language  J. Vaněk: Hlavní rysy Hayekova pojetí svobody (1.1.2000)

language  S. Cope: Jan Huss' Evil God or "Good God!!!???" (1.1.2000)

language  O. Bohuslav: Retence a návazná problematika (1.1.2000)

language  M. Svoboda: Několik poznámek k evidenci a důvěře (1.1.2000)

language  P. Vaculík: Chaos a co je za ním? (1.1.2000)

language  O. Krakovič: O Eusebia Pamphili Církevních dějinách zpráva, podávající ve skutečnosti obsah a záměry tohoto velkolepého historického díla o deseti knihách (1.1.2000)

language  O. Krakovič: Poznámky k I. kapitole Philosophie der Arithmetik (1.1.2000)

language  P. Vaculík: Selhání utopie (1.1.2000)

language  O. Horký: O kráse (1.1.2000)

language  O. Horký: O rozdílech a identitách praktických filosofii (1.1.2000)

language  J. Lžičař: Nástin základů filosofie Barucha Spinozy (1.1.2000)

language  R. Suma: Od pochybnosti k jistotě aneb komparace metod poznání (1.1.2000)

language  V. Dohnal: O různosti způsobu výpovědi bytí u Aristotela (1.1.2000)

language  Z. Švehla: ? Člověk (1.1.2000)

language  V. Dohnal: Ekonomie a mravní poznáni - oheň a voda nebo dvě strany téže mince. (1.1.2000)Year 1999, volume VI.


language  J. Pavlík: About Misinterpretation of Hayek's Theory of Spontaneous Order and their Negative Impacts on the Transformation Programmme in the Czech Republic (1.1.1999)

language  K. Pstružina: Možné důsledky informační společnosti (1.1.1999)

language  K. Pstružina: Atlas filosofie vědy (1.1.1999)

language  J. Dudek: Poznání a neurčitost, základní přístupy a praktické metody (1.1.1999)

language  R. Adamec: Ekonomická věda a hospodářská politika (1.1.1999)

language  M. Hampl: Metodologické problémy ekonomie jako nominalistické vědy (1.1.1999)

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; III. Pozdější klasická novověká filosofie v politickoekonomické formě (1.1.1999)

language  S. Heczko: Postmoderní obrat ve vědě (1.1.1999)

language  J. Vaněk: K Hayekovu pojetí racionality (1.1.1999)

language  J. Vaněk: Problém společenských pravidel u F.A. von Hayeka (1.1.1999)

language  D. Slouková: Jedna z Hayekových cest ke kořenům liberalismu (1.1.1999)

language  M. Hemelík: De Ente Et Aeternitate (1.1.1999)

language  L. Benyovszky: Martin Heidegger: Geschichte des Seyns (1.1.1999)

language  L. Benyovszky: "Dějinnost bytí" a problém počátku (1.1.1999)

language  J. Pavlík: About the Role of Morality in the Market Systém (1.1.1999)

language  J. Pavlík: On Market Consequences of post-Communist Immorality (1.1.1999)

language  J. Pavlík: About the Annihilation of Morality in Communist Theory and Practice (1.1.1999)

language  M. Šťastný: Obhajoba svobody, demokracie, spravedlnosti a spontánního řádu v díle F. A. Hayeka (1.1.1999)

language  A. Fiedler: Preference, volba, svoboda a odpovědnost (1.1.1999)

language  J. Vorlíček: Objektivistická teorie pojmu (1.1.1999)

language  J. Novotný: Beruška a učení Ayn Randové (1.1.1999)

language  M. Loužek: Kantova kritika důkazu Boží existence (1.1.1999)Year 1998, volume V.


language  M. Hemelík: De repertore entis (1.1.1998)

language  K. Pstružina: Daimonion nebo Cogitationes? (1.1.1998)

language  A. Hogenová: K problematice pozadí a figury (1.1.1998)Year 1997, volume IV.


language  J. Pavlík: Liberalismus a filosofie (1.1.1997)

language  A. Hogenová: K problematice "blížení" a blízkého" (1.1.1997)

language  P. Drulák: Úvahy o postmoderní filosofii vědy (1.1.1997)

language  V. Šmejkal: Krize newtonovsko-kartezianské vědy (1.1.1997)

language  J. Pavlík: Predběžné kritické poznámky k doktríně "objektivismu" (1.1.1997)Year 1996, volume III.


language  Ch. Bell: The Power of the People (1.1.1996)

language  T. Bruckner: Bytí (1.1.1996)

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; II. Pozdější klasická novověká filosofie (1.1.1996)

language  K. Pstružina: A New Way of Science, A New Type of Rationality (1.1.1996)

language  M. Hemelík: DE FATO HUMANO (Šabatiánstvi a spinozismus - dva fenomény XVII.století) (1.1.1996)

language  V. Dohnal: Otevřené myšlení a jeho nepřátelé (1.1.1996)Year 1995, volume II.


language  K. Pstružina: Civilization versus Culture in the Light of Electronic Networking (1.1.1995)

language  B. Becker, G. Eckel: On the relationship between Art and Technology in Contemporary Music (1.1.1995)

language  V. Váňa: K některým teoretickým otázkám problematiky "jáství" (1.1.1995)

language  K. Pstružina: Czech Culture in the Light of European Culture (1.1.1995)

language  K. Pstružina: Markétčina láska (1.1.1995)

language  J. Štěpán: Svět z pohledu počítačů (1.1.1995)

language  K. Pstružina: Příspěvek k mind-body problému (1.1.1995)

language  K. Pstružina: REM-Sleep and Hypothesis (1.1.1995)

language  K. Pstružina: Kognitivní vědy a ontologická diference. Svět snů (1.1.1995)

language  M. Hemelík: DE BONO, MALO, VIRTUTEQUE (Ke Spinozovu pojetí mravního hodnoceni) (1.1.1995)

language  V. Kyprý: Ke vztahu existenciálně filosofické koncepce člověka a existenciálně filosofické koncepce hodnot (1.1.1995)

language  R. Valenčík: Lze vyjádřit specifické prostřednictvím všeobecného? (1.1.1995)Year 1994, volume I.


language  J. Fábry: Člověk, Věda a Pokrok (1.1.1994)

language  J. Fábry: The Man, the Science and the Progress (1.1.1994)

language  K. Pstružina: Úvaha o filosofii a počítačích (1.1.1994)

language  K. Pstružina: Úvahy nad Hamletem (1.1.1994)

language  K. Pstružina: The existential schizophrenia of Hamlet (1.1.1994)

language  V. Kyprý: Vývoj pojmu zákona (bytí jsoucího) v klasické novověké filosofii; I. Raná klasická novověká filosofie (1.1.1994)

language  S. E. Salmony: Essay on the Relation between Mind and State (1.1.1994)

language  J. Křemen: Neformální sémantický "procesor" lidského vědomí a formální procesor (1.1.1994)

language  J. Pavlík: On Patocka's Conception of the "Ideal Genesis"of Language (1.1.1994)

language  M. Vlček: Aristotelovo pojetí pohybu (1.1.1994)

language  M. Vlček: Reakce na Parmenidovy závěry o pohybu a Aristotelova koncepce "Fysis" (1.1.1994)

language  M. Vlček: Aristotelův přístup k problematice pohybu (1.1.1994)

language  M. Vlček: Nastolení otázky pohybu v řecké filosofii (1.1.1994)

language  J. Krist: Vůle k moci (1.1.1994)

language  J. Krist: Zarathustra a věčný návrat stejného (1.1.1994)

language  V. Váňa: O lidském údělu z pohledu existencialismu (1.1.1994)

language  J. Krist: Nihilismus (Nietzschovství I.) (1.1.1994)

language  J. Krist: Hodnoty u F. Nietzscheho (1.1.1994)

language  M. Hemelík: De Deo (1.1.1994)

language  M. Hemelík: Mors Immortalis (1.1.1994)

language  V. Váňa: Problém druhého z etického hlediska (1.1.1994)

language  V. Váňa: Předpoklady vytvoření a naplňování morálního zákona (1.1.1994)

language  J. Vaněk: Existuje hospodářská etika v postkomunistické společnosti? (1.1.1994)

language  J. Vaněk: Symbolové a topologické myšlení (1.1.1994)Current issue

Next issue will be published in August 2017.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.