E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Osobnostní společnost (personalismus) (2007)


Author: F. Marek

Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Basic content of this study is represented by Marek´s reflections on the future of human society and first of all on the essential philosophical sources of its understanding. According to Marek´s point of view must be the future development of human society based on the deep respecting to human personality (persona). Therefore in his study he outlines the vision of new „society of personalities“, which will afford the sufficient scope for the respectable human life.


Abstract (czech):

Základním obsahem této studie jsou úvahy F. Marka o budoucnosti lidské společnosti a zejména o určujících filosofických východiscích jejího pochopení. Podle Markova názoru musí být budoucí vývoj lidské společnosti založen na hlubokém respektu k osobnosti (persona) jednotlivého člověka. Proto ve své studii načrtává základní obrysy vize nové „osobnostní společnosti“, která bude schopna poskytnout dostatečně široký prostor pro důstojný lidský život.Download/View: hemelik_marek_osobnostni_spolecnost.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.