E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Vize "osobnostní" společnosti (2007)


Author: M. Hemelík

Email: martin.hemelik@3lf.cuni.cz

Affiliation: III. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Address:
Ústav cizích jazyků
III. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In his leading article M. Hemelík shortly represents till to this time not publicated study which deals with the future of human society. Nevertheless he wants above of all represent the author of this study – Czech writer and translator František Marek, which was a very interesting personality of the Czech spiritual life in the second half of 20th century and unfortunately today he is not too well-known.


Abstract (czech):

Ve své úvodní stati autor krátce představuje zajímavou a dosud nepublikovanou studii, která se zabývá úvahami o budoucnosti lidské společnosti. Především však chce alespoň stručně představit autora této pozoruhodné statě – dr. Františka Marka, českého spisovatele a překladatele, který byl velice zajímavou postavou českého duchovního života druhé poloviny XX. století, ale v současné době již není příliš znám širší veřejnosti.Download/View: hemelik_marek_osobnostni_spolecnost.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.