E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Psychologie propagandy (2008)


Author: F. Marek

Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The comprehensive study of František Marek has two main aims: 1. to set out exact definition of concept of propaganda 2. to elucidate the most important psychological precondition of propaganda or publicity campaign The author completed correctly both aims. His study is very convincing although he wrote this text about before fourty years or so. In his analysis, considerations and reflections of propaganda or publicity campaign F. Marek is very provident and his study has special urgency for recent readers too.


Abstract (czech):

Obsáhlejší stať Františka Marka má dva hlavní cíle: 1. podat přesné vymezení pojmu propagandy 2. osvětlit základní psychologické předpoklady propagandistického působení Oba cíle autor přesně naplnil. Jeho stať vyznívá velice přesvědčivě, a to přesto, že ji napsal zřejmě před více než čtyřiceti lety. Ve svých analýzách, úvahách a reflexích propagandistického působení je totiž velmi prozíravý a jeho podání má v sobě zvláštní naléhavost i pro současného čtenáře.Download/View: hemelik_marek_prop.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.