E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

De propagando (2008)


Author: M. Hemelík

Email: martin.hemelik@3lf.cuni.cz

Affiliation: III. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Address:
Ústav cizích jazyků
III. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In his leading short article M. Hemelík represents the next till to this time not publicated study of F. Marek. M. Hemelík treats a short description and concise characterization of Marek´s study, which he added some explicative notes and commentaries.


Abstract (czech):

V krátké úvodní stati autor představuje další z dosud nepublikovaných prací dr. Františka Marka. Uvádí základní popis a stručnou charakteristiku práce, kterou rovněž doplnil některými vysvětlujícími poznámkami a komentáři.Download/View: hemelik_marek_prop.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.