E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

"Nezabiješ!" (2003)


Author: J. Tleskač

Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

The author thinks over the possibility to look on killing from the standpoint of Kant’s categorical imperative; he solves philosophically a dilemma which he solved practically in the moment when he killed an attacker in the frame of self-defence. He exploits Kant’s categorical imperative as a basis for affirming or refusing his views.


Abstract (czech):

Autor se zamýšlí nad možností posoudit zabití z hlediska Kantova kategorického imperativu mravního, přičemž filozoficky řeší dilema, které již prakticky vyřešil v okamžiku, kdy zabil v sebeobraně útočníka. Chce využít možnosti konfrontace s kategorickým imperativem k potvrzení či vyvrácení svých názorů.Download/View: tleskac203.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.