E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Proměny přirozeného světa. Husserl, Patočka a dál? (2009)


Author: P. Špecián

Email: specian.p@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

The paper deals with a problem of the lifeworld (Lebeswelt). Lifeworld is an important topic in the late philosophy of Edmund Husserl especially as a motive of a struggle against the alienation created (in Husserl’s opinion) by the modern tech-science and its mechanistic metaphysics. Further substantial development of the theme is observed in Patočka’s works. Beside a critical excursus into Husserl’s own thoughts, this paper concentrates especially on Patočka’s approach to the lifeworld including the consequences which may stem from the doubts upon the pretentions of modern science to achieve objective truth and from the efforts to vindicate the lifeworld. These consequences will be illustrated on the attitude of postmodern philosophy (which is represented by Lyotard’s works in this paper).


Abstract (czech):

Práce si klade za cíl osvětlit vývoj problematiky přirozeného světa (Lebenswelt). Přirozený svět je důležitým tématem v pozdní filosofii Husserlově primárně jako motiv boje proti odcizení vytvářenému podle Husserla přístupem novověké „vědotechniky“ a její de facto mechanistické metafyziky. Dalšího podstatného rozvinutí se dočkalo v díle Jana Patočky. Vedle kritického exkurzu do problematiky předvědeckého světa našeho života, jak ji představil Husserl v Krizi evropských věd, bude v této práci kladen hlavní důraz na osvětlení Patočkova přístupu (a jeho vývoj) včetně vyvození konsekvencí, jež mohou plynout ze zpochybnění pravdivostních nároků objektivní vědy a snahy o rehabilitaci přirozeného světa. Ty budou ilustrovány na postoji postmoderny (zde zastupované prací Lyotardovou).Download/View: specian09.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.