E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Několik úvah o Hegelově estetice (2009)


Author: M. Veverková

Affiliation: VŠE Praha

Article type: Standard scientific article

Section: Excellent Student Papers

Language: language


Abstract (english):

The work is not only about Hegel's aesthetics but mainly searching for the roots of an art in his theory. As a part of searching for the substance of art the work showing mistakes about classifying Hegel as a predecessor of formalism in the art. The first part is devoted to the general interpretation of Hegel's aesthetics. The second one is defending abstract painting (not pure formalistic abstract painting) which is critising so many times today. The final part of the work is presenting Hegel's aesthetics as complex conception and forming the ground for reflextion about current art scene.


Abstract (czech):

Tato práce se snaží pojednat nejen o Hegelově estetice samé, ale pokusí se vytrhnout i nezničitelné kořeny umění z jeho koncepce. V rámci jeho estetiky vyvrací zjednodušování a špatné řazení jeho koncepce do proudu předchůdce formalismu, kde napraví chyby objevující se v teoretických knihách o umění. Po obecném výkladu Hegelovy koncepce umění se na jejím základě tato práce paradoxně pokusí bránit dnes tak zatracované abstraktní malířské umění (nikoliv v jeho nejextrémnější podobě čistého formalismu). Závěrem se tato práce obrací k Hegelově dílu jako k velmi komplexní koncepci estetiky. Snaží se získat plody k teoretickému zamyšlení nad povahou dnešní výtvarné scény.Download/View: veverkova09.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.