E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Humovy ideje filosofie jako vědy a tematizace času (2010)


Author: T. Kunca

Email: kunca@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Study presents two ideas of philosophy as a science as exposed both in David Hume´s Treatise („science of man“ or „science of human nature“) and Enquiry („mental geography“ or „science of operations of mind“) with intent to make explicit fact, that former leads to philosophical analysis of time, the later to absence of this kind of analysis. Study is a contribution to the new Hume debate in sense of „Treatise turn“ and reminder of 270th anniversary of Treatise first publication.


Abstract (czech):

Studie prezentuje dvě ideje filosofie jako vědy v Traktátu („věda o člověku“ či „věda o lidské přirozenosti“) a Zkoumáních („mentální geografie“ či „věda o úkonech mysli“) Davida Huma a dokládá na předvedení tematizace času v 1. knize Traktátu a s odkazy na Zkoumání, že v prvním případě vede k plastické analýze času, v druhém případě pak k její absenci. V neposlední řadě je studie inspirací k novému promýšlení Humova filosofického odkazu s akcentem na Traktát, jehož 270. výročí vydání si v tomto roce připomínáme.Download/View: kunca10.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.