E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Několik poznámek k Leninově kritice Empiriokriticismu I (2010)


Author: K. Pstružina

Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Mind

Language: language


Abstract (english):

There are two reasons why Lenin´s work Materialism and Empiriokriticism is advantageous to explaining my own opinion. First one consists in elemental form by which are explained category of consciousness and the role of human thinking at the process of cognition at this Lenin´s book. Second reason consists at findings that many people are consonant with Lenin´s solution of these problems.


Abstract (czech):

Považujeme Leninovo dílo Materialismus a Empiriokriticismus považujeme za vhodnou pro vyjasnění vlastních názorů a objasnění těchto názorů případným čtenářům ze dvou důvodů. Především proto, že jsou v ní vysvětlovány v elementární formě problémy vědomí (ve vztahu k hmotě); a také problematika poznávání a role lidského myšlení v tomto procesu. Druhým důvodem je zjištění, že valná většina lidí, aniž by to tušila, sdílí Leninovy názory na to, co je to hmota a vědomí, zda může existovat pohyb bez hmoty, na to, jak poznáváme, jakož i na další kategorie a problémy.Download/View: pstruzina10.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.