E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Pojetí lidské přirozenosti u Adama Fergusona (2010)


Author: P. Janda

Email: pavel.janda@bristol.ac.uk

Affiliation: University of Bristol, United Kingdom

Address:
Cotham House
Cotham Hill
Bristol BS6 6JL
United Kingdom


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The goal of the presented paper is to provide basic theses of the Ferguson’s theory of human nature. Later on it will be examined whether all presented premises may be understood as forming plausible theory without major contradictions. I am going to argue that Ferguson’s theory is conclusive not only considering human nature but the relationship between society and individual as well. However, if we want to add the theory of moral sentiment we will find that it causes many difficulties to reconcile it with the Ferguson’s understanding of the relationship between individual and society. In the presented work I am interested only in the Ferguson’s theory which may be dated back to the time when “An Essay on the History of Civil Society” was written.


Abstract (czech):

Cílem této práce je ukázat Fergusonovy základní teze týkající se pojetí lidské přirozenosti a zkoumat, jaké z nich plynou závěry a jestli mohou tyto závěry neproblematicky koexistovat. V první části práce se chci pokusit najít vnitřní jednotu ve Fergusonově teorii lidské přirozenosti a ukázat, že Fergusonovo pojetí člověka je konklusivní. Zkoumání přirozenosti člověka je pro Fergusona velmi těsně spjato se zkoumání vztahu jedince a společnosti. Právě v pojetí tohoto vztahu vzniká problémová situace, pokud budeme chtít podržet Fergusonovu verzi a přidat k ní teorii morálního citu. Na rozbor této problematiky se zaměřím v poslední části práce. Práce se zabývá Fergusonovou teorií spadající pouze do období, kdy napsal „An Essay on the History of Civil Society“.Download/View: janda10.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.