E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Úloha médií ve společenském řádu a demokracii (2011)


Author: L. Bernat

Email: xberl14@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Media are part of dynamic growth of technology and development and they are essential of social order or democracy, but can also be a destructor. This paper first focuses on the exploring of media content from a different perspective of theorists Lévy and Thompson, then pushes this knowledge into the context of social order and democracy.


Abstract (czech):

Média zaznamenávají dynamický rozvoj společně s vývojem technologií a jsou základem, ale mohou být i destruktorem, společenského řádu potažmo demokracie. Tato stať se nejprve zaměřuje na prozkoumání obsahu médií z nadhledu odlišných teoretiků Lévyho a Thompsona, aby následně tyto poznatky zasadila do kontextu společenského řádu a demokracie.Download/View: bernat11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.