E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Teorie poznání Jana Loevensteina (2011)


Author: T. Vaverka

Email: tomaswawy@gmail.com

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The purpose of this text is to demonstrate the epistemology in the work of Czech economist Jan Loevenstein. Loevenstein found some parts of Engliš´s Teleology inconsistent and directed his focus on epistemology. Conception of noetics, which this study presents, is an unintended consequence of his critics of some aspects of Schopenhauers philosophy and Engliš´s teleology. The objective validity of teleological judgement in Loevenstein´s approach is the most important contribution to teleology and methodological apriorism as a whole.


Abstract (czech):

Cílem tohoto textu je vyložit teorii poznání u prvorepublikového národohospodáře Jana Loevensteina. Hlavním zájmem Loevensteinova studia noetiky bylo odstranění rozporů v originálním přístupu k ekonomické metodologii u Karla Engliše. Předkládaná noetická koncepce je proto nezáměrným důsledkem kritiky některých aspektů Schopenhaurovy filosofie a Englišovy teleologie. Nejvýraznějším přínosem pro teleologii a metodologický apriorismus je objektivní platnost soudů při využití Loevensteinových noetických základů.Download/View: vaverka11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.