E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Dopis lékaři (1734) od Davida Huma: svědectví o počátcích jeho filosofie a cestě k Traktátu o lidské přirozenosti. (2011)


Author: T. Kunca

Email: kunca@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Critical edition with commentary

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Tricentenary Hume paper provides for the first time Czech scholars and philosophy students with the full text and extensive content elucidating commentary/translation of so called Letter to the Physician (March or April 1734). Letter carries primary testimony about the beginnings of Hume philosophy and „turning point“ on his road to Treatise especially. Paper is designed as a „starting point“ for introduction and consequent discussion of „contextual approach“ (A. M. Stewart, John P. Wright) in Hume studies.


Abstract (czech):

Autor připomíná 300. výročí narození Davida Huma tím, že české odborné i studentské veřejnosti předkládá text Humova Dopisu lékaři, opatřený poznámkami zpřístupňujícími jeho obsah. Tento dopis představuje významné svědectví o počátcích Humovy filosofie a je místem, kde můžeme identifikovat „bod obratu“ na cestu směřující k Traktátu. Zároveň je nepostradatelným dokumentem pro výklad Huma z pozice „kontextualistického přístupu“ k ranně-novověké filosofii, jak jej uplatňují zejména Alexander Stewart a John P. Wright.Download/View: kunca11.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.