E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Pojetí přirozeného řádu u Locka a Rothbarda (2012)


Author: O. Kostka

Affiliation: Faculty of Arts, Charles University, Czech Republic

Address:
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The focal point of this paper is the thought of two important theorists of the natural law and the natural rights – John Locke and Murray Rothbard. Its goal is to compare their ideas regarding the natural law. We can find the important agreement here, as in the case of giving reasons for the legitimity of private property, but differences as well. Locke and Rothbard differs from each other mainly in their view of state and its origin, what leads either to justification of state by Locke, or to emphatic rejection of it by Rothbard. Rothbard’s conception is understood in this paper as the deduction of logical conclusions from Locke’s premises.


Abstract (czech):

Tato práce se zaměřuje na myšlení dvou významných teoretiků přirozeného zákona a přirozených práv – Johna Locka a Murrayho Rothbarda. Snaží se porovnat jejich představy o přirozeném řádu. Můžeme zde najít důležitou shodu, jako v případě zdůvodnění legitimnosti soukromého vlastnictví, ale zároveň i rozdíly. Locke a Rothbard se liší zejména v názoru na stát a jeho vznik, což vede buď k jeho ospravedlnění u Locka, či k jeho důraznému odmítnutí u Rothbarda. Rothbardova koncepce je v této práci pojímána jako dovedení Lockových východisek do logických důsledků.Download/View: kostka12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.