E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Časopriestorová lokalizácia vesmírnych civilizácií (2012)


Author: R. Burgan

Email: robbyburgan@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia

Address:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

In the first part of this paper we discuss the conditions and circumstances under which extraterrestrial civilisations probably emerge in the universe; finding-out that extraterrestrial civilisations of a type known to us (i.e. humanoid) emerge only in certain localities of our universe where they exist only to a certain time depending on pre-given and ever changing local and later global conditions of existence. In the second part we focus more on internal existence limits of extraterrestrial civilisations that are as specific forms or specific realizations of social form of matter motion determined and influenced by specific parameters of people as its basic structural or substantial elements as well as by specific social-economic laws that bind these elements to each other up to the moment when the social form of matter motion is replaced by completely new super-social form of matter motion that will come on evolution “scene” with its own structural elements, movement and reproduction laws and thus also with own evolutional trajectories and destinies.


Abstract (czech):

V prvej časti príspevku oboznamujeme čitateľa s množstvom rôznych definícií či koncepcií vedomia, ktoré sa vyskytujú v u nás dostupnej filozofickej a populárno-náučnej literatúre, a súčasne aj s hlavnými koncepciami vedomia v anglosaskej odbornej literatúre. V druhej časti sa pokúšame zistiť, za akých podmienok ľudské vedomie v prehistórii tzv. ľudského druhu pravdepodobne vzniklo, zatiaľ čo v tretej časti príspevku, v diskusii, sa na základe jeho pravdepodobného vzniku snažíme ešte raz určiť, čo to vedomie vlastne je, a vysvetliť, prečo ním disponujeme len my – hovoriace, mysliace a cítiace ľudské bytosti.Download/View: burgan12c.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.