E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Ako (asi) vzniklo ľudské vedomie (a prečo ním disponujú iba ľudia) (2012)


Author: R. Burgan

Email: robbyburgan@gmail.com

Affiliation: Department of Philosophy, Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia

Address:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
Slovakia


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

In the first part of this article, we make the reader familiar with great variety of definitions and views on consciousness and self-consciousness, which are currently available in philosophical literature as well with the main concepts of consciousness from Anglosas scientific literature. In the second part, we try to find how possibly and under what conditions was the human consciousness created in the prehistoric era. In the third part, we discuss and try to define what actually is the consciousness, based on its potential creation, and try to explain why only we – human thinking, talking and feeling beings – have it.


Abstract (czech):

V prvej časti príspevku oboznamujeme čitateľa s množstvom rôznych definícií či koncepcií vedomia, ktoré sa vyskytujú v u nás dostupnej filozofickej a populárno-náučnej literatúre, a súčasne aj s hlavnými koncepciami vedomia v anglosaskej odbornej literatúre. V druhej časti sa pokúšame zistiť, za akých podmienok ľudské vedomie v prehistórii tzv. ľudského druhu pravdepodobne vzniklo, zatiaľ čo v tretej časti príspevku, v diskusii, sa na základe jeho pravdepodobného vzniku snažíme ešte raz určiť, čo to vedomie vlastne je, a vysvetliť, prečo ním disponujeme len my – hovoriace, mysliace a cítiace ľudské bytosti.Download/View: burgan12d.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.