E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

K Englišově kritice Schopenhauerovy filosofie poznání (2012)


Author: J. Melzochová, T. Vaverka

Email: melzochova@gmail.com, tomaswawy@gmail.com

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Critical edition with commentary

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Great Logic should have become the masterpiece of livelong theoretical activity of Karel Englis; this work is preserved in the form of a voluminous manuscript (about 2500 pages) and has not yet been published. The first outcome of our ongoing effort for publishing the manuscript is the study “The Critique of Schopenhauer”. The authors of the text publish the transcription of a part of the manuscript that is supplemented by notes to make the contents more accessible for contemporary reader. Schopenhauer’s epistemology is one of the fundamental inspirations for Englis’s theory of orders of thought. Englis’s critique of Schopenhauer gives us the guidance to a deeper understanding of relationship between Englis’s theory and transcendental philosophy as a whole.


Abstract (czech):

Vrcholným dílem celoživotní teoretické činnosti Karla Engliše měla být Velká logika, která se zachovala v podobě obsáhlého rukopisu (cca 2500 stran) a dosud nebyla publikována. Prvním průběžným výsledkem snahy o publikaci rukopisu je zveřejnění studie „Kritika Schopenhauera“. Autoři textu předkládají přepis části rukopisu opatřený poznámkami ke zpřístupnění jeho obsahu. Schopenhauerova filosofie poznání tvoří jednu ze stěžejních inspirací pro Englišovu teorii myšlenkových řádů. Englišova kritika Schopenhauera tak poskytuje vodítko k hlubšímu porozumění vztahu Englišovy teorie a transcendentální filosofie.Download/View: melzochova-vaverka12.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.