E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Jedinečnost v zájmu vědy: hermeneutické poznámky ke konjekturálnímu paradigmatu (2013)


Author: J. Motal

Email: honza.motal@gmail.com

Affiliation: Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Address:
Faculty of Social Studies
Masaryk University
Joštova 10
602 00, Brno
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The article interprets Carlo Ginzburgs conjectural paradigm from a hermeneutical point of view. The crucial distinction between galilean science and conjectural method is explained with a focus on its hermeneutical aspects. The study tries to understand historiography as a science, critically discussing Poppers discourse. The main question of this interpretation is a predictive value of theory and also its universal demand. The article argues, that the history as science is possible only if theoretical universalism is abandoned.


Abstract (czech):

Článek interpretuje konjekturální paradigma Carla Ginzburga z pozice hermeneutiky. Rozšiřuje východiska teorie s pozorností k fenomenologické kritice moderní vědy na základě prohloubení distinkce mezi galileovskou vědou a konjekturální metodou. Studie obhajuje vědeckost historie na základě širší diskuse o východiscích teorie, v konfrontaci s Popperovou kritikou její prediktivní hodnoty. Článek argumentuje, že historie jako věda je možná pouze tehdy, je-li opuštěn teoretický univerzalismus.Download/View: motal13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.