E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O Planckově víře, nejen v soulad vědy s náboženstvím (2013)


Author: V. Nováková

Email: veronika@ntc.zcu.cz

Affiliation: Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia, Czech Republic

Address:
Západočeská univerzita v Plzni
Nové technologie - výzkumné centrum
Univerzitní 8
306 14 Plzeň


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The article with a rather symptomatic title “About Planck´s belief, not only in the harmony of science and religion”, deals with the question if a consistent functioning of science in accordance with religion is in reality possible. Max Planck dedicated one of his lectures to this problem and the article is thus based on this main source. The aim is to judge critically Planck´s very definitely formulated conclusions that consistency of science and religion is possible and nothing can disturb it. From this point of view is also suitable briefly explore the historical background of Planck´s life, which has indeed also influenced his attitudes towards the controversial question of “religion and science”.


Abstract (czech):

Studie s příznačným názvem „O Planckově víře, nejen v soulad vědy s náboženstvím” se zabývá především otázkou, zda je reálně možné bezesporné fungování vědy a náboženství. Max Planck tomuto problému věnoval celou přednášku, jež se stala zdrojem této studie, jejímž cílem je kriticky posoudit Planckovy jednoznačně vyznívající závěry, totiž že vzájemné fungování vědy s náboženstvím není ani nemůže být ničím narušeno. Stručně je nastíněno i historické pozadí, jež provázelo Planckův život, neboť i to se jistě podílelo na Planckově postoji ke kontroverzní otázce „náboženství a věda”.Download/View: novakova13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.