E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského I (2013)


Author: J. Kuncová

Email: jitka.kuncova@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

Presented paper is considered as a relatively self-containing first part of serie dedicated to analyses of language in selected works of Francis Bacon and Johannes Amos Comenius. It provides an textual analysis of Bacon´s The New Atlantis and outlines presence of multilingual, metaphysical and theological levels of Bacon´s engagement with language.


Abstract (czech):

Článek představuje první a přitom relativně uzavřenou část série, která je věnována analýze pojetí jazyka ve vybraných dílech Francise Bacona a Jana Amose Komenského. Předkládá textovou analýzu Baconova díla Nová Atlantida a naznačuje přítomnost multilinguální, metafyzické a teologické roviny v Baconově přístupu k jazyku.Download/View: kuncova13.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.