E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Dopis o nekonečnu (2014)


Author: M. Hemelík

Email: martin.hemelik@3lf.cuni.cz

Affiliation: III. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Address:
Ústav cizích jazyků
III. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Czech Republic


Article type: Critical translation with commentary

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

This paper contains new translation (the first and till to this time sole czech translation dates back to 1932) of one of important letters, which Dutch philosopher Baruch Benedict Spinoza (1632-1677) wrote in year 1663 to his friend Lodewijk Meyer. The fundamental subject of this letter is Spinoza´s understanding of concept of the infinite, which has very important position both in the mathematics and in the philosophy.


Abstract (czech):

Tato stať obsahuje novou verzi překladu (první a dosud jediný český překlad pochází z roku 1932) jednoho z významných dopisů, který napsal holandský filosof Baruch Benedictus Spinoza (1632-1677) svému příteli Lodewijku Meyerovi v roce 1663. Základním tématem tohoto dopisu je Spinozovo pochopení pojmu nekonečna, kterému náleží velice důležítá role jak v matematice, tak ve filosofii.Download/View: hemelik14a.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.