E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Inkorporace metodologického singularismu do metodologie ekonomie (2014)


Author: D. Stroukal

Email: dominikstroukal@gmail.com

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

Methodological singularism is one of the four fundamental pillars of Austrian methodology. This work opens up the issue of methodological singularism and argues that it is equally important for economics as are concepts of deduction, methodological individualism and methodological subjectivism. Compliance with methodological singularism is vital because its without it any economic analysis leads to simplification, based on which its conclusions necessarily also become simplified. It is shown that this concept can reject some controversial concepts, i.e. scales of preference, demonstrated preference or indifference curves. Methodological singularismus is a necessary condition to preserve the a priori nature of economics.


Abstract (czech):

Metodologický singularismus je jedním ze čtyř základních pilířů rakouské metodologie. Tato práce otevírá problematiku metodologického singularismu a argumentuje, že je pro ekonomii stejně důležitý jako dedukce, metodologický individualismus a metodologický subjektivismus. Dodržování metodologického singularismu je pro ekonomii zásadní, protože jeho nedodržení vede ke zjednodušení, na základě kterého se závěry ekonomické analýzy stávají nutně taktéž zjednodušenými. Je ukázáno, že tento koncept dokáže zamítnout sporné koncepty preferenčních škál, demonstrovaných preferencí či indiferenčních křivek. Metodologický singularismus je nutnou podmínkou k zachování apriorního charakteru ekonomie.Download/View: stroukal14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.