E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Definování areté v Platónově dialogu Menón (2014)


Author: F. Weis

Email: weis@vstecb.cz

Affiliation: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Czech Republic

Address:
VŠTE v Českých Budějovicích
Okružní 10
370 01 České Budějovice
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Ethics, Social and Political Philosophy

Language: language


Abstract (english):

The presented article is concerned with an analysis of the first part of Plato's dialogue Meno. It shows what lies behind the scenes of the literally work in terms of the clash between external greatness of dying Greek tradition and internal greatness of the person acquainted with living experience of (his own) sense of human life. All three attempts of define what arete is, unmask with the thoroughgoing research mere rhetorical duel between Meno and Socrates as the struggle mentioned above.


Abstract (czech):

Předložená práce je textově filosofickou analýzou první části Platónova dialogu Menón, přičemž se snaží předvést, jak v konkrétním literárním díle Platónově je obsažen střet mezi silou již skomírajícího světa tradice (s jejími hodnotami lidského života), a silou jedince, který hodnoty lidského života sám pro sebe vydobyl v kritické diskusi s tradicí. Všechny tři pokusy definovat co je vlastně areté, odhalují při pečlivém rozboru pouhé rétorické střetnutí Menóna se Sókratem jako příklad střetu dvou odlišných paradigmat a sil, uvedených výše.Download/View: weis14.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.