E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Psychofyzický problém v současné psychiatrii: Uplatnění filozofických řešení psychofyzického problému v teoretických konstruktech psychiatrie (2015)


Author: Š. Šafářová

Email: sarkulka@gmail.com

Affiliation: Ústav lékařské etiky, Masarykova univerzita

Address:
Masarykova univerzita
Kamenice 753//5
625 00 Brno
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Mind

Language: language


Abstract (english):

The mind-body problem is a central problem in the philosophy of mind. Philosophy provides several concepts and theories attempting to analyze whether physical and mental phenomena are related, and if yes how they are related. The relation between aspects of mind and body and their nature are not considered as a essential questions of psychiatry, although psychiatric research and clinical practice focuses on partial aspects of the mind-body problem. A large number of theoretical constructs of psychiatry refers indirectly to a philosophical approach of the mind-body problem. This article investigates which philosophical concepts and theories of the mind-body problem have affected the theoretical structures of psychiatry and which of those philosophical theories can be found in psychiatric theory.


Abstract (czech):

Psychofyzický problém je centrálním problémem ve filozofii mysli. Filozofie předkládá řadu řešení psychofyzického problému v podobě konceptů a teorií ve snaze odpovědět na otázky, zda fyzické a mentální fenomény mají nějaký vztah a pokud ano, jakým způsobem se tento vztah uskutečňuje. Otázky ohledně vztahu fyzického a mentálního aspektu a ohledně jejich podstaty nejsou považovány psychiatrií za zásadní, přestože se psychiatrie ve výzkumu i klinické praxi zaměřuje na dílčí aspekty tohoto problému. Tento článek zkoumá, které filozofické koncepce psychofyzického problému se uplatňují v teoretických konstruktech psychiatrie.Download/View: 22_04_safarova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.