E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce (2015)


Author: J. Motal

Email: honza.motal@gmail.com

Affiliation: Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Address:
Faculty of Social Studies
Masaryk University
Joštova 10
602 00, Brno
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Mind

Language: language


Abstract (english):

The article aims to introduce an interpretation of Gaston Bachelard's phenomenology of imagination as a phenomenological reduction sui generis. The autor of the article presents daydreaming (rêverie) as a process of regression to the naïve primordial consciousness reaching a state of childness. Childness provides a harmonisation of subject–object relationship. World is valorisated in that conception and reveals itself as a home. This valorisation is done via memories and a reciprociality of imagination. The article presents Bachelard's phenomenological reduction as a complementary opposite to scientific reason and it emphasises its therapeutical nature.


Abstract (czech):

Cílem studie je interpretovat fenomenologii obrazotvornosti Gastona Bachelarda jakožto fenomenologickou redukci sui generis. Autor článku představuje snění jako proces návratu do naivního vědomí prvotní (zakládající) a primitivní povahy, v němž je možné dosáhnout stavu dětství, harmonizujícího vztah subjektu ke světu. Svět je v této koncepci znovu zhodnocován (valorizován) a otevírá se jako domov, a to jednak prostřednictvím vzpomínek, jednak recipročním charakterem obrazotvornosti. Studie ukazuje fenomenologickou redukci v Bachelardově pojetí jako opozitní, ale komplementární k vědeckému rozumu a zdůrazňuje její terapeutický charakter.Download/View: 22_08_motal.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.