E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O těle a mysli (První český překlad dopisů, které si na jaře roku 1665 vyměnili B. Spinoza a Willem de Blyenbergh.) (2016)


Author: M. Hemelík

Email: martin.hemelik@3lf.cuni.cz

Affiliation: III. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Address:
Ústav cizích jazyků
III. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In the frame of this paper are published the first czech translations of letters, which were changed between B. Spinoza and Willem de Blyenbergh of 1665. The content of letters are Blyenbergh´s questions, which resulted from their personal meeting and referred to the relation between the body and the mind.


Abstract (czech):

V rámci této stati jsou publikovány první české překlady dopisů, které si na jaře roku 1665 vyměnili B. Spinoza a Willem de Blyenbergh. Obsahem dopisů jsou Blyenberghovy otázky, které vyplynuly z jejich osobního setkání a týkaly se vztahu mysli a těla. Spinozův dopis je vysvětlením toho, proč na dané otázky nemůže odpovědět.Download/View: 23_08_hemelik.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.