E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Příspěvek k pojetí jazyka u Francise Bacona a Jana Amose Komenského II (2016)


Author: J. Kuncová

Email: jitka.kuncova@vse.cz

Affiliation: University of Economics, Prague, Czech Republic

Address:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Language

Language: language


Abstract (english):

Presented paper is considered as a relatively self-containing second part of a serie dedicated to understanding of language in selected works of Francis Bacon and Johannes Amos Comenius. This part provides an textual analysis of two late Comenius´ educational texts and is an attempt to make explicit particular and specific aspects of language presented and cultivated in.


Abstract (czech):

Článek představuje druhou a přitom relativně uzavřenou část série, která je věnována analýze chápání jazyka ve vybraných dílech Francise Bacona a Jana Amose Komenského. Předkládá textovou analýzu dvou pozdních Komenského děl o vzdělání a představuje pokus nechat vystoupit specifikám jeho pojetí jazyka, tak jak se v textech ukazují a jsou kultivovány.Download/View: 23_12_kuncova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.