E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O problémech optických (2017)


Author: M. Hemelík

Email: martin.hemelik@3lf.cuni.cz

Affiliation: III. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Address:
Ústav cizích jazyků
III. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In the frame of this paper are published the first czech translations of two letters, which were changed between B. Spinoza and G. W. Leibniz in autumn 1675. The content of letters which were constituent components of the comprehensive, but not preserved correspondence, are some questions from the sphere of laws of optics. Both philosophers paid big attention to these problems.


Abstract (czech):

V rámci této stati jsou publikovány první české překlady dvou dopisů, které si na podzim roku 1671 mezi sebou vyměnili B. Spinoza a G. W. Leibniz. Obsahem dopisů, které byly zřejmě součástí obsáhlejší, leč nedochované korespondence, jsou některé otázky z oblasti zákonů optiky. Oba filosofové věnovali této problematice značnou pozornost.Download/View: 24_01_hemelik.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.