E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Problematické části Kuhnovy Struktury vědeckých revolucí (2018)


Author: V. Kovářová

Email: subova@kfi.zcu.cz

Affiliation: Katedra filozofie FF ZČU

Address:
Katedra filozofie FF ZČU
Sedláčkova 38
306 14 Plzeň
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: Philosophy of Science

Language: language


Abstract (english):

The paper deals with some problematic parts of Kuhn's famous title The Structure of Scientific Revolutions, which was probably one of the most quoted book in philosophy and history of science in the second half of 20th century. Even though it is definitely very significant and distinguished text, some parts of it consist of vague and ambiguous formulations that were (and still are) the source of criticism. This article identifies the issues in the Kuhn's Structure, introduces their previous solutions and suggests new solutions. The main issues concerns Kuhn's theory of paradigms and the extension of scientific revolutions.


Abstract (czech):

Článek se zabývá některými problematickými částmi Kuhnovy slavné publikace Struktura vědeckých revolucí, která byla ve druhé polovině 20. století patrně jednou z nejcitovanějších knih filozofie a historie vědy. I přesto, že se bez pochyb jedná o významný a proslulý text, některé jeho části obsahují vágní a dvojznačné formulace, která byly (a stále jsou) zdrojem kritiky. Tato studie identifikuje problémy Kuhnovy Struktury, představí jejich dosavadní řešení a navrhne řešení nová. Hlavními tématy jsou Kuhnova teorie paradigmat a rozsah vědeckých revolucí.Download/View: 25_02_kovarova.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.