E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O původu snů (2018)


Author: M. Hemelík

Email: martin.hemelik@3lf.cuni.cz

Affiliation: III. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Address:
Ústav cizích jazyků
III. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In the frame of this paper is published the first czech translation of letter, which B. Spinoza wrote to his friend P. Balling in summer of 1663 or 1664. The content of letter which is Spinoza´s explication of the origin of human dreams and imaginations. He explicates this problem in the connection with death of friend´s son.


Abstract (czech):

V rámci této stati je publikován první český překlad dopisu, který v létě roku 1663 (nebo 1664) napsal B. Spinoza svému příteli P. Ballingovi. Obsahem dopisu je Spinozovo vysvětlení původu lidských snů a imaginace. Vysvětluje tento problém v souvislosti s událostmi kolem smrti přítelova syna.Download/View: 25_08_hemelik.pdf

Current issue

Next issue will be published in August 2018.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.