E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

O atributech Boha II (První české překlady dopisů, které si v listopadu roku 1675 mezi sebou vyměnili B. Spinoza a G. H. Schuller) (2019)


Author: M. Hemelík

Email: martin.hemelik@3lf.cuni.cz

Affiliation: III. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Address:
Ústav cizích jazyků
III. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Ruská 87, 100 00 Praha 10
Czech Republic


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

In the frame of this paper are published the first czech translations of two letters, which were changed between B. Spinoza and G. H. Schuller in November 1675. The content of letters continuating in the correspondence from the summer of the same year are next objections against some propositions of Spinoza´s Ethics and philosopher´s answers on these objections. The discussion was again in relation to the problem of the attributes of God. The letters deal with the contacts between B. Spinoza and W. Ehrenfried von Tschirnhausen and G. W. Leibniz, too.


Abstract (czech):

V rámci této stati jsou publikovány první české překlady dvou dopisů, které si v listopadu roku 1675 mezi sebou vyměnili B. Spinoza a G. H. Schuller. Obsahem dopisů, které jsou logickým pokračováním korespondence z léta téhož roku, jsou další námitky proti některým tvrzením Spinozovy Etiky a filosofovy odpovědi na tyto námitky. Diskuse se opět týkala problému atributů Boha. Kromě toho se dopisy týkají i kontaktů B. Spinozy s W. Ehrenfriedem von Tschirnhausen a G. W. Leibnizem.Download/View: 26_04_hemelik.pdf

Next issue

Next issue will be published in December 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.