E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Founded in 1994 by doc. Karel Pstružina, E-LOGOS journal is peer-reviewed scientific journal published by Department of Philosophy of University of Economics, Prague. E-LOGOS is published continuously during year to take advantage of specific character of Internet media. It covers the fields of epistemology, ethics, social and political philosophy, history of philosophy, logic, philosophy of language, philosophy of mind, philosophy of science and other areas.


New papers (English)

language  B. Kurylo: Is the Autonomous Soul Possible? The Role of the State in Regulating the Self in the Thought of Michel Foucault from 1968-1984

language  H. Inusah: Impure Infinitism and the Evil Demon Argument

language  A. Makolkin: Aristotle’s Views on Religion and his Idea of Secularism

language  K. J. Rawat: Instinct and Ego: Nietzsche’s perspective

language  J. Caldwell: A New Conception of Ordinary Objects and the Role of their Identities in Perception

language  T. R. Edward: Cartesian dualism and the study of cultural artefacts

language  Konstantinos Gkaleas: Aristippus and Xenophon as Plato’s contemporary literary rivals and the role of gymnastikè (γυμναστική)

language  B. Baďurová: Evolution and ethics

language  O. F. Guerrero: Sexual Desire as an Experience of Alterity

language  M. Suojanen: A Direct Object of Perception

language  J. Kerwick: Conservatism vs. Neoconservatism: A Philosophical Analysis

New papers (Czech and Slovak)

language  P. Slováček: Kritika tzv. moderního člověka u Carla Schmitta a její přesahy

language  P. Jedlička: Kritika některých aspektů díla K. R. Poppera ve vztahu k demarkačnímu problému

language  M. Hemelík: „Příteli jedinečný …“ (První české překlady dvou dopisů, které napsal B. Spinoza svému příteli Johannu Bouwmeesterovi.)

language  M. Vacura: Sellarsova koncepce zjevného a vědeckého obrazu

language  J. Veselý: Svět, tajemství, bohočlověk Člověk jako bytost transcendence u Karla Rahnera a Jana Patočky

language  J. Paitlová: Platón, nectnostní sofisté a pravá filosofická rétorika

language  L. Benda: K problematice vztahu přírodních a humanitních věd: Brockmanovo pojetí „třetí kultury“ a jeho kritika

language  O. Stulík: Sociologická hermeneutika a metafory v sociálně-vědním výzkumu: problém demarkace konkrétního empirického a konkrétního imaginativního pojmu

language  J. Motal: Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce

language  R. Maialeh: Poroba subjektu a nástroje jeho emancipace

language  Š. Šafářová: Psychofyzický problém v současné psychiatrii: Uplatnění filozofických řešení psychofyzického problému v teoretických konstruktech psychiatrie

Current issue

Next issue will be published in February 2016.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.