E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Founded in 1994 by doc. Karel Pstružina, E-LOGOS journal is peer-reviewed scientific journal published by Department of Philosophy of University of Economics, Prague. E-LOGOS is published continuously during year to take advantage of specific character of Internet media. It covers the fields of epistemology, ethics, social and political philosophy, history of philosophy, logic, philosophy of language, philosophy of mind, philosophy of science and other areas.


New papers (English)

language  B. Baďurová: Evolution and ethics

language  O. F. Guerrero: Sexual Desire as an Experience of Alterity

language  M. Suojanen: A Direct Object of Perception

language  J. Kerwick: Conservatism vs. Neoconservatism: A Philosophical Analysis

language  S. Dalton: How Beauty Disrupts Space, Time and Thought: Purposiveness Without a Purpose in Kant's Critique of Judgment

language  I. Hipólito: Godel on the mathematician’s mind and Turing Machine

language  M. Herbermann: The Thorny Path to Eternal Peace

language  J. Kerwick: Against ‘Racisms’: An Invidious Concept Under Fire

language  A. Makolkin: Oscillations Between Barbarism and Civilization

language  O. Pettersson: Political Reluctance: On the Noble Lie in Plato’s Republic

language  Ch. S. Papachristou: Aristotle’s Theory of ‘Sleep and Dreams’ in the light of Modern and Contemporary Experimental Research

New papers (Czech and Slovak)

language  O. Stulík: Sociologická hermeneutika a metafory v sociálně-vědním výzkumu: problém demarkace konkrétního empirického a konkrétního imaginativního pojmu

language  J. Motal: Fenomenologická redukce jako naivní vědomí snivce

language  R. Maialeh: Poroba subjektu a nástroje jeho emancipace

language  Š. Šafářová: Psychofyzický problém v současné psychiatrii: Uplatnění filozofických řešení psychofyzického problému v teoretických konstruktech psychiatrie

language  J. Olšovský: Heideggerův pohyb mimo doménu vůle, mimo sféru metafyziky k naladění ne-chtění

language  M. Vacura: Systém kategorií u stoiků

language  P. Chmelová: Používání experimentu jako vědecké metody ve vědě ekonomické

language  K. Fleissner: O společenských vědách bez identity

language  F. Weis: Definování areté v Platónově dialogu Menón

language  M. Chalupská: Věda v 21. století: dynamický kognitivní systém

language  V. Kyprý: K Rousseauově „teorii společenské smlouvy“ z pohledu antropologicko-nomologického (ve srovnání s antropologicko-nomologickým pohledem na „teorii společenské smlouvy“ Hobbesovu a Lockovu i v jiných srovnáních).

Current issue

Next issue will be published in February 2016.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.