E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Founded in 1994 by doc. Karel Pstružina, E-LOGOS journal is peer-reviewed scientific journal published by Department of Philosophy of University of Economics, Prague. E-LOGOS is published continuously during year to take advantage of specific character of Internet media. It covers the fields of epistemology, ethics, social and political philosophy, history of philosophy, logic, philosophy of language, philosophy of mind, philosophy of science and other areas.


New papers (English)

language  M. Herbermann: The Thorny Path to Eternal Peace

language  J. Kerwick: Against ‘Racisms’: An Invidious Concept Under Fire

language  A. Makolkin: Oscillations Between Barbarism and Civilization

language  O. Pettersson: Political Reluctance: On the Noble Lie in Plato’s Republic

language  Ch. S. Papachristou: Aristotle’s Theory of ‘Sleep and Dreams’ in the light of Modern and Contemporary Experimental Research

language  K. J. Rawat: Introducing Husserl’s Phenomenology from an Aristotelian Point of View

language  H. Inusah: Infinitism and Dispositional Beliefs

language  M. D. Bakaoukas: NONEXISTENCE - A comparative-historical analysis of the problem of nonbeing

language  J. Kerwick: Combating Rationalism and ‘Blackism’ in the Thought of Black Conservative George S. Schuyler

language  P. Špecián: To the Interpretation of Spontaneous Order

language  M. Rastovic: Kant's Understanding of the Imagination in Critique of Pure Reason

New papers (Czech and Slovak)

language  J. Olšovský: Heideggerův pohyb mimo doménu vůle, mimo sféru metafyziky k naladění ne-chtění

language  M. Vacura: Systém kategorií u stoiků

language  P. Chmelová: Používání experimentu jako vědecké metody ve vědě ekonomické

language  K. Fleissner: O společenských vědách bez identity

language  F. Weis: Definování areté v Platónově dialogu Menón

language  M. Chalupská: Věda v 21. století: dynamický kognitivní systém

language  V. Kyprý: K Rousseauově „teorii společenské smlouvy“ z pohledu antropologicko-nomologického (ve srovnání s antropologicko-nomologickým pohledem na „teorii společenské smlouvy“ Hobbesovu a Lockovu i v jiných srovnáních).

language  P. Procházka: Vliv filosofického myšlení na rozvoj společnosti ve starověku a středověku

language  M. Loužek: Populační teorie Thomase Malthuse

language  R. Burgan: Prečo nie je možné vylepšiť, ale len definitívne nahradiť a prekonať človeka

language  D. Stroukal: Inkorporace metodologického singularismu do metodologie ekonomie

Current issue

Next issue will be published in September 2015.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.