E-LOGOS - University of Economics, Prague
Faculty of Economics, University of Economics, Prague
E-LOGOS
ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY - ISSN 1211-0442

Filozoficko-antropologický přínos Viktora Frankla – člověk, smysl, nemoc a zdraví (2019)


Author: R. Adamczyk

Email: roman.adamczyk@fvp.slu.cz

Affiliation: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Address:
Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Česká republika


Article type: Standard scientific article

Section: History of Philosophy

Language: language


Abstract (english):

To date, Viktor E. Frankl´s philosophical-anthropological heritage has remained overlooked in his extensive creative work that also includes neurologic, psychiatric, psychotherapeutic and axiological-ethical research. Frankl´s work, however, is imbued with a stand-alone multidimensional concept of the human. In the following article, the latter concept is closely connected with Frankl´s primary professional orientation – health care and efforts to heal the ill – and with one of the pivots of Frankl´s tragic triad – suffering.


Abstract (czech):

Filozoficko-antropologické dědictví Viktora E. Frankla zůstává dosud nedoceněnou oblastí v jeho široké tvůrčí činnosti, která zahrnuje také neurologické, psychiatrické, psychoterapeutické a axiologicko-etické bádání. Franklovým dílem však prolíná svébytná multidimenzionální koncepce člověka, která je v následujícím příspěvku úzce spojena s Franklovou primární profesní orientací – péčí o zdraví a snahou o uzdravení nemocných – a s jednou z dominant Franklovy tragické triády – utrpením.Download/View: 26_05_adamczyk.pdf

Next issue

Next issue will be published in December 2019.

Indexed by

E-LOGOS was licensed as peer-reviewed scientific journal by the Research and Development Council of the Government of the Czech Republic.E-LOGOS is indexed in ERIH Plus.